keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Labdisc-mittalaitteet ja iPadit


Tänään pidettiin Mobiluck-lukioiden luonnontieteiden opettajille Labdisc-koulutus. Lukiolla hankittiin Labdisc tiedeluokka, jokaiselle lukiolle 2 laitetta toiveiden mukaan eli fysiikan, kemian, kemian, maantieteen tarpeisiin. Labdisc-mallit

iPadeihin ladattiin Globilab iPad-sovellus Parin tunnin käyttökoulutus riitti ja alansa osaavat opettajat ymmärsivät laitteiden sovellusmahdollisuudet. Iltapäivällä maastosta tuli sähköpostiin pari mittausraporttia, jotka tässä Issuu-linkkeinä.

Ph-mittaus sekä Mittauskävelyn tulokset

Kiitokset opettajille ja kouluttaja Tomi Dufvalle!

Mittalaitteita valmistaa ja kehittää Globisens Ltd

Videolla yksi esimerkki Labdiscin käytöstä ulkona koulusta


keskiviikko 2. lokakuuta 2013

Sähköisen koetehtävän testausta fysiikan kurssilla Fy4

Voionmaan lukion matematiikan ja fysiikan opettaja Sirpa Suontausta toteutti fysiikassa sähköisen kokeen.
Olin on etukäteen valinnut 5 kurssin aihepiiriin liittyvää videota ja upottanut videot koulun PedaNet-sivuille.

Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme.
Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla ( esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate jne.)
Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana.
Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille
Opiskelijoilta tuli positiivista palautetta: Mukava, erilainen koetehtävä. Hyvä, että kokeessa muutakin kuin laskemista

Opettajan huomioita:
Opiskelijat tekivät tehtävää innostuneina ja tosissaan, kaikki keskittyivät tehtävään huolella.
Alussa 1 ipad ei suostunut pyörittämään videoita ollenkaan, kokeen aikana 2 iPadia lakkasi toimimasta. Ilmeisesti putosivat verkosta.
Eli pitää olla varakoneita
mukana.
Opiskelijoilta meni yllättävän paljon aikaa tehtävän suorittamiseen eli 45 min oli liian lyhyt aika 3 vastaukseen, sovittiin, että 2 vastausta riittää.

Lopulliset tulokset olivat normaalit: pisteitä tehtävästä tuli 2 pisteestä maksimimäärään ( 6 p ). Kukaan ei kylläkään jäänyt ihan nollille.
Kokeilusta jäi niin positiivinen fiilis, että jatkan ehdottomasti tämän tehtävätyypin kehittelyä!

torstai 22. elokuuta 2013

Yrittäjyyslukio opinnot Muuramen lukiossa 2013-14


Yrittäjyyslukio opinnot 2013-14 from apuustin

Yrittäjyysopintomme tulevalle lukuvuodelle kiteytetysti. Yrittäjyysopinnoille perustettiin blogi http://yrittajyyslukio.blogspot.fi/. Se toimii materiaalien jaossa ja opiskelijoiden töiden keräämisessä. Päivitykset iPadeilla.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Kiitos haastattelututkimukseen osallistuneille


Haastattelut Mobiluck-hankkeen lukioiden tablettien käytöstä on saatu päätökseen. Tahdon vielä kerran kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita. Haastattelut olivat antoisia ja opettajat olivat todella yhteistyökykyisiä, asiantuntevia ja avoimia kertomaan kokemuksistaan. Kaikista hankkeen oppilaitoksista saatiin vähintään yhden opettajan haastattelu, yhteensä 12 kappaletta. Gradun tekeminen jatkuu syksyllä haastattelujen purkamisena ja joulun tienoilla voitte varmasti lukea yhteenvetoa tutkimuksen tuloksista.

Erinomaisen hyvää kesää kaikille!

Ari Tuhkala
Mobiluck
Jyväskylän yliopisto

maanantai 27. toukokuuta 2013

Tabletit historian opetuksessa - opetuskokeilu Voionmaan lukiossa

Toteutin Voionmaan lukiolla historian aineopintojen seminaarityönä (kandidaatintutkielmaa vastaava tutkimus) opetuskokeilun. Kokeilussa hyödynnettiin tabletteja lukion historian 4. kurssilla, Suomen historian käännekohtia. Oppitunnilla opiskelijat tutustuivat Kansallisarkiston ja Digitaaliarkiston digitoituihin aineistoihin tabletin avulla. Aineistoja olivat kenraalikuvernöörinkanslian aktiluettelot vuodelta 1908 ja aikakausilehti Vaali-Jussi: jokaisen kunnon kansalaisen luotettava vaaliopastaja. Kokeilu havainnoitiin ja opiskelijoilta kerättiin palaute kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 28 opiskelijaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat tablettien käytön ja mitä mieltä he ovat tablettien käytöstä historian opetuksessa ylipäätänsä.

Kokeilun keskeisimpiä havaintoja oli, että työskentely tablettien avulla saatiin käyntiin nopeasti, eivätkä opiskelijat tarvinneet paljoa apua laitteiden käytössä. Suurimmat ongelmat liittyivät digitoitujen arkistojen huonoon käytettävyyteen ja verkkosivujen toimimattomuuteen. Työrauha luokassa säilyi, mutta osalla opiskelijoista oli vaikeuksia keskittyä itse tehtävään.

Opiskelijoiden enemmistön mielestä työskentely tabletin avulla oli helppoa. Usein ajatellaan, että kirjoittaminen ja muistiinpanojen laatiminen on tabletin virtuaalinäppäimistöllä hankalaa. Osa opiskelijoista totesi, että muistiinpanojen laatiminen oli helpompaa kuin kynällä ja paperilla, koska tekstiä pystyy muokkaamaan. Suurin ongelma muistiinpanojen laatimisessa oli, että opiskelijat joutuivat hyppimään edestakaisin verkkoselaimen ja muistiinpanosovelluksen välillä. Opiskelijoille olisi hyvä neuvoa, että hipaisemalla neljällä sormella sivulla, tabletilla voidaan siirtyä nopeasti eri sovellusten välillä.

Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista kynä ja paperi, tabletti ja kannettava tietokone, mitä he käyttäisivät mieluiten muistiinpanojen tekemiseen historian tunneilla. Kyselyyn vastanneista noin puolet (n=13) käyttäisi edelleen kynää ja paperia. Yksitoista vastaajaa käyttäisi mieluiten tablettia ja ehkä hieman yllättäen ainoastaan kolme opiskelijaa käyttäisi ainoastaan kannettavaa tietokonetta. Mikäli lukio tarjoaisi opiskelijalle tabletin opintojen ajaksi, selvä enemmistö (n=20) käyttäisi sitä myös historian opiskelussa.

Kokeilusta nousi minulle mielenkiintoisia ajatuksia. Eräs opiskelija kysyi minulta, pitääkö tehtävän kysymykseen pohtia itse vastaus, koska sitä ei löydy suoraan aineistosta. Omista lukioajoistani muistan, että koekysymykset liittyivät aina pääsääntöisesti historiallisen tiedon muistamiseen, tulkitsemiseen ja soveltamiseen. Millaisia mahdollisuuksia tablettien tuoma rajaton pääsy erilaisiin aineistoihin tuo? Koetehtävät eivät välttämättä enää liity ainoastaan oppikirjojen ja oppituntimateriaalin muistamiseen ja soveltamiseen, vaan tehtävänä voi olla hankkia, tulkita ja soveltaa aineistoa, jota ei ole alunperin tehty historiantutkimuksen välineeksi. Ja tämä on paljon lähempänä historiantutkijan työtä kuin opettajien ja oppikirjojen laatijoiden valmiiden materiaalien opettelu.

Ari Tuhkala
Mobiluck
Jyväskylän yliopistolauantai 25. toukokuuta 2013

Padit äikän apuna

Puhe-esitysten tallentaminen on iPadilla niin yksinkertaista, että sitä tulee harrastetuksi ratkaisevasti enemmän kuin ennen (...videoiden aikaan: muistikortti täysi, akku loppu, pistorasia liian kaukana, jatkojohto hukassa...). Opiskelijat voivat helposti katsoa oman esityksensä tai esimerkiksi ryhmäkeskustelunsa myöhemmin padin näytöltä - niin kuin itsekin vaikkapa palautetta myöhemmin kirjoittaessani. Kamalaahan se aluksi on itseään joutua katsomaan, mutta todella hyödyllistä; sen opiskelijatkin myöntävät muutaman ensikauhistuksen jälkeen.
Kovin kaukaa iPad ei tallenna ääntä, joten kuvausta ei voi tehdä luokan periltä, vaan vehje on laitettava varsin lähelle esiintyjää. Mikrofonia en ole vielä kokeillut.
StripDesignia kokeiltiin, kun muunnettiin novelli sarjakuvaksi. Opiskelijat saivat valita joko iPadin tai kynän ja paperin. Muutama työpari valitsi iPadin. Tällä kertaa tehtävään ei ollut varattu kovin paljon aikaa, joten taitavat kynäilijät saivat lyhyessä ajassa enemmän valmista. StripDesigniin tutustumiseen meni sen verran aikaa, että lopputulos oli ennemminkin kokeilu - mutta sellaisena hyödyllinen. Sellaisetkin opiskelijat, jotka eivät tavallisesti innostu piirtelystä, voivat saada tällä välineellä kipinää sarjakuvan tekemiseen.

Sähköinen lumipallo

Kevyt tapa kokeilla eri muistiinpanotapoja iPadilla on lykätä padit käteen, kun käytetään tiedon kokoamiseen lumipallomenetelmää: kokosimme hyvään puhe-esitykseen liittyviä asioita eri näkökulmista pienissä ryhmissä. Paperien sijaan pöydissä kiersivät iPadit. Yhdessä oli auki Quickofficen tekstinkirjoitussovellus, yhdellä tehtiin ajatuskarttaa PopLetilla ja joissakin oli käytössä padin "oma" muistiinpanoappsi. Asiat tulivat kootuksi siinä missä papereillekin, mutta roolit ryhmissä näyttivät muotoutuvan erilaisiksi kuin tavallisesti: kirjuriksi ei asettunutkaan "tyttö, jolla on hyvä käsiala", ja asiantuntijoina pääsivät esille myös ne, jotka neuvoivat käytettyjen ohjelmien yksityiskohdissa. Ryhmä toimi kaiken kaikkiaan aktiivisemmin.


keskiviikko 15. toukokuuta 2013

Opiskelijan terveiset

Elimäen lukion abiturientti Pilvi Rajala välitti videoterveiset Turun "Virtaa lukio-opetukseen" -seminaariin 15.5.2013.Virtaa lukio-opetukseen

Windows- (Acer), iOS-  (iPad) ja
Android-tabletit (Samsung)sekä
MacBook Air keittiön pöydällä ja
kuva on otettu älypuhelimella (iPhonella)
TOP-keskus on Turun kaupungin sivistystoimialan yksikkö, jonka päätehtäviä ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus em. aihealueella sekä opetuksen verkkopalvelujen hallinnointi.

TOP-keskus järjesti 15.5.2013 kaikille Turun lukioiden opettajille "Virtaa lukio-opetukseen" -seminaarin, johon osallistui myös naapurikuntien lukioiden opettajia ja rehtoreita. Osanottajia oli noin 250.

Seminaarin puhujina olivat mm. YTL:n pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä, ylitarkastaja Kimmo Koskinen Opetushallituksesta, tietokirjailija Petteri Järvinen,  jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen, Miikka Salavuo ja Oskari Lehtonen Tablet-koulusta, Jouko Jokinen Peda.net- ja E-Oppi-hankkeista ja useita opettajia Turun lukiosta ja tutkijoita Turun yliopistosta sekä liikeyritysten että järjestöjen edustajia.

Itse pidin esityksen aiheesta Mobiluck - kokemuksia mobiililaitteista lukiossa.
Scoop.it-sivustoni

maanantai 13. toukokuuta 2013

Popplet hyvistä appseista
Osallistuin viime viikolla Ari Tuhkalan (Jyväskylän yliopisto) pitämään Skype-haastatteluun Mobiluckista. Tein sitä varten Popplet-kuvan appseista, jotka olin havainnut hyviksi. Ehdin jakaa kuvan jo iPad opetuksessa -ryhmässä, mutta tässä vielä minipostaus aiheesta. Linkit kyseisiin appseihin löytyvät Pearltreesistä:

My iPad pearls


P.S. Poppletin ohella myös Pearltrees soveltuu miellekarttojen tekemiseen. Siinä on jopa mahdollisuus yhteistyöhön ("team").

perjantai 10. toukokuuta 2013


The flipped classroom –kokeilu. RUA 3 ja aiheena s-passiivi. Tein PowerPoint-diat ja Explain Everything-sovelluksen avulla nauhoitin puhetta ja hieman animaatiota. Aikaa kului ensikertalaiselta, mutta toisaalta kaikki oli helppoa, kun sain tarvittaessa apua (itse puhuminen iPadille tuntui kyllä etenkin aluksi kovin teennäiseltä ja jännittikin toisin kuin oppilaille puhuminen...) Tulihan sinne hieman mokiakin, mutta ne eivät sinänsä haitanneet kuin itseäni, sillä oppilaspalaute oli pelkästään myönteistä. Uutuudenviehätys ja se, että jokainen sai omassa rauhassa kuunnella selostuksen vaikka kuinka monesti oli kaikista hyvä asia. Kukaan ei kuitenkaan haluaisi, että kielioppi opetettaisiin jatkuvasti näin, mutta toki olivat avoimia sille, että ainakin joskus J Tämähän mahdollisti perusidean eli aikaa säästyi tehtävien tekemiselle tunnilla enemmän ja pystyin neuvomaan jokaista henkilökohtaisesti kauemmin kuin normaalisti (ryhmä on tosin pieni eli vain 13 oppilasta).
Ohessa YouTube –linkki, josta noin 10 minuutin opetusvideon voi käydä kuuntelemassa (huomioikaa, että kerran puhe alkaa uudestaan, kun luulin, että nauhoitan päälle ja diajärjestys ei muuttunutkaan kuten luulin eli loppukiitosten ja ohjeiden jälkeen tuleekin vielä yksi osio).

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kokeilu ja aion kokeilla ensi vuonna samaa englannissakin mahdollisesti useammalla kurssilla.

http://youtu.be/nNZuCGZJ3N8

perjantai 3. toukokuuta 2013

iPadit Mu 04 -kurssilla

Kokeilimme Garage bandia piisin äänittämisessä Mu04 -kurssilla. Ideana oli, että jokainen opiskelija tekee itse yhden piisin Garage bandilla. Valitsin äänitettäväksi piisiksi suhteellisen helpon ja kaikille tutun Tuiki tuiki tähtösen. Käytin apunani Petri Kankaan tekemää demoa siitä kuinka hän on oppilaidensa kanssa käyttänyt Garage bandia. Petrin video löytyy osoitteesta

https://www.youtube.com/watch?v=k3wKhbyF4go

Muutama opiskelija halusi vielä padin lainaksi viikonlopun ajaksi, jotta saivat kokeilla lisää piisien tekemistä. Onnistunut kokeilu sanoisin.

Tällaisia tuotoksia: 


torstai 2. toukokuuta 2013

ENA7 - Sustainable Development

Vedän englannin kurssia 7 iPadeilla. Tänä keväänä takana on jo yksi läpi vedetty kurssi, joka tuotti paljon hyvää ja uutta. Työskentelyalustana toimivat Google Drive ja Blogger. Drivea on padeilla yllättävänkin helppo käyttää, koska opiskelijoilla menee käytännössä kurssin ensimmäinen tunti oppia käyttämään sitä. Muutamat ovat tehneet kurssin pääasiassa älypuhelimillaan, mikä sivusta seurattuna näytti melko vaivattomalta.

Ongelmaksi näytti muodostuvan kurssin saattaminen loppuun. Koska kaikki materiaali oli verkossa eikä kirjaa tai muuta kouriintuntuvaa materiaalia käytetty, tarvittavien tehtävien tekeminen jäi monelta suorittamatta tai on vielä ns. vaiheessa.

Hyviäkin puolia toki löytyi. Blogi-keskustelu pohjautui opiskelijoiden itsensä valitsemiin aiheisiin (aivan kuten tämäkin blogi) kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelijat voivat kommentoida muiden tekstejä tai aloittaa itse uuden aiheen. Ohessa on kuva erään opiskelijan blogi-tekstistä ja kuten siitä voi nähdä, heidän tuottama tekstimäärä on aivan toista luokkaa kuin normaaleissa kurssiaineissa tai YO-kokeessa vaadittavassa kirjoitelmassa. En voi sanoa varmasti, mutta jos heidän olisi pitänyt tehdä blogi käsin kynällä kirjoittaen, en usko että tekstiä olisi tuotettu puoliksikaan yhtä paljon kuin nyt, laadusta puhumattakaan.

Pienenä teaserina näin lopuksi on sanottava, että meneillään olevalla kurssilla on valmistumassa suorastaan herkullisia projekteja, joista kirjoittelen piakkoin.

lauantai 27. huhtikuuta 2013

iPadit MU04-kurssilla

Kokeilimme Garage bandia piisin äänittämisessä Mu04 -kurssilla. Ideana oli, että jokainen opiskelija tekee itse yhden piisin Garage bandilla. Valitsin äänitettäväksi piisiksi suhteellisen helpon ja kaikille tutun Tuiki tuiki tähtösen. Käytin apunani Petri Kankaan tekemää demoa siitä kuinka hän on oppilaidensa kanssa käyttänyt Garage bandia. Petrin video löytyy osoitteesta

https://www.youtube.com/watch?v=k3wKhbyF4go

Muutama opiskelija halusi vielä padin lainaksi viikonlopun ajaksi, jotta saivat kokeilla lisää piisien tekemistä. Onnistunut kokeilu sanoisin.

Tällaisia tuotoksia:
 


 


torstai 18. huhtikuuta 2013

Kokemuksia Acer Iconia W 510 -laitteesta

Kun nyt olen muutaman päivän ajan testaillut Acerin tablettia/hybridiä, esille on noussut seuraavia kokemuksia, sekä plussia että miinuksia:

Plussat
        -USB -väylä
                - mahdollistaa yhden tiedonsiirtomahdollisuuden lisää
                - tulostimen ym muiden oheislaitteiden liittäminen
        - SkyDrive - palvelun myötä oman pöytäkoneen materiaalit käytössä
        - näppämistö aina mukana
        - hyvä akun kesto
        - hyvät kamerat
        - kun jokainen kirjautuu omilla Microsoft -tunnuksilla, laite ei niin henkilökohtainenMiinuksia
        - työpöydällä ei tiilien niputusmahdollisuutta
        - sovellukset ainakin toistaiseksi tuntuvat häviävän iPadin sovelluksille
        - tablettina kömpelömmän tuntuinen käytettävä kuin iPad
        - suora 3g-yhteyden puuttuminen hankaloittaa toimia
        - joissakin tilanteissa GBS: puuttuminen harmittaa
        - iPadiin verrattuna hitaampi käytettävä

Koen systeemin lähinnä helposti mukana kulkevaksi miniläppäriksi,  jossa on mukana kosketusnäyttö.


Sakari Svärd
Kuopion klassillinen lukio
 

maanantai 15. huhtikuuta 2013

iPadit MU03 -kurssilla

Käytin Mu03 -kurssilla iPadeja muutamaan otteeseen.  Kurssin aikana opiskelijat tekivät pienryhmissä esitelmiä erilaisista musiikkikulttuureista hyödyntäen padeja. Tietoa sai hakea netistä ja itse työn sai tehdä vapaasti valiten joko padeilla tai "vanhanaikaisesti" kynää ja paperia käyttäen. Kaikki ryhmät päätyivät tekemään esitelmät kokonaan padeilla. Annoin muutamia vaihtoehtoja appseista, joita voisi käyttää työalustoina esitelmille. Näitä olivat mm Quick office hd, Explain Everything, Doceri ja Pow. Yksi ryhmä suunnitteli ensin tekevänsä työnsä sarjakuvana Pow appsilla, mutta lopulta kaikki päätyivät kuitenkin tekemään esitelmänsä Quick office hd:n Power point alustalle.

Osalle työn tekeminen tietoteknisin keinoin (ts. iPadeilla) tuotti ongelmia. Vaikka jotkut oppilaat kritisoivat juuri iPadien käyttöä työntekemiseen luulen vastarinnan johtuneen siitä, että ylipäätään esitelmien tekeminen koneella oli se haastava ja vastarintaa aiheuttava. Vaikka nykynuoret ovat ns. diginatiiveja, väittäisin että heidän diginativius on suurelta osin wikipedia-facebook-google -pohjaista. Perinteiset tekstinkäsittelytaidot, tiedon analysointi ja uudelleen tuottaminen eivät olekaan aivan hallussa, niinkuin esimerkiksi vanhemmalla väestöllä. Siksipä ehkä tälläkin kurssilla iPadien käyttö saattoi tuntua joillekin hankalalta.

Opiskelijat käyttivät myös Dropboxia töiden tallennukseen. Koska töitä tehtiin useammalla tunnilla ja padit eivät olleet koko ajan heidän käyttössään, tuli keskeneräiset työt tallentaa johonkin seuraavaa työstökertaa varten. Ohjeistin kaikkia tekemään itselleen dropbox -tilin ja tallentamaan työn sinne. Vielä "suuremman" vastarinnan koin dropbox -tilin tekemiseen kuin padien käyttöön. Vaikka kuinka selkeästi yrittää selittää että kyse on ilmaisesta tallennuspaikasta tuolla nettiavaruudessa, että tallentamasi työt on sinulla aina käytettävissä kun on tietokone, täppäri, läppäri, puhelin tms. ja internetyhteys käytettävissä, ei se tunnu ottavan "tuulta alleen". Oppilaat pohtivat kuka JOUTUU tekemään itselleen tilin...Eivätkö diginatiivit halua säilöä tekemiään tuotoksia vai onko vain kiva tallentaa ne tikuille ja unohtaa tikut kotiin kun työt pitäisi esitellä tai antaa eteenpäin? No jokatapauksessa osa teki dropbox -tilin ja tallensi työnsä sinne ja sai ne vielä sieltä ulos kun oli esityksen aika. Sitä en tiedä kuinka moni tällä hetkellä, kun on jo muutama viikko kulunut, muistaa käyttiksensä ja salasanansa dropboxiinsa.Esitelmiä tehdessä huomasin opiskelijoden leikkivän Garage bandilla. Vaikka esitelmiä tehdessä garage bandilla leikkiminen ei ollut suotavaa, se kuitenkin antoi idean kurssin koetta varten. Yön pimeinä tuntein tuli idea FlashMobista, iPadeista ja Somebody that I used to know -piisistä...

Olin jo kurssin alussa kertonut, ettei perinteistä koetta tulla kurssista pitämään vaan se korvataan jonkinlaisella esiintymisellä jollekin porukalle. Pitkään pohdin millainen se voisi olla, koska kurssilla oli niin monen tasoista ja tyylistä opiskelijaa. Osa heistä on esiintynyt useasti, jopa musisoiden, toiset taas eivät ole koskaan soittaneet edes siellä musatunnilla. Opiskelijoiden leikkiminen Garage bandin smart instrumenteilla herätti idean, että käytetään niitä esiintymisessä. Olimme soittaneet (ihan manuaalisesti) australialaisen Gotye -yhtyeen Somebody that I used to know piisiä ja siinä oli sen verran yksinkertainen sointumaailma, että jokainen kurssilainen pystyi osallistumaan soittamiseen. Piisin ja padin käyttöön yhdistyi FlashMob. FlashMob on tapahtuma jossa ryhmä ihmisiä tekee ennaltasovittuna jotain odottamatonta julkisella paikalla.

Päätimme toteuttaa kurssin kokeen FlashMobbina koulun ruokalassa iPadien avulla. Noin 18 opiskelijan joukosta laulajiksi valjastettiin 3 henkilöä ja loput olivat soittajia. Ipad bändi koostui rumpaleista, kitaristeista, basisteista ja ksylofonisteista. Kutakin instrumenttia soitti 3-4 opiskelijaa. Haasteeksi muodostui padien heikko äänenvoimakkuus. Emme voineet toteuttaa flash mobbia niin, että esiintyjät olisivat olleet eri puolilla ruokalaa, koska he eivät olisi kuulleet toisiaan tarpeeksi hyvin. Tästä syystä kaikki soittajat/laulajat kokoontuivat yhteen rykelmään musisoimaan. Esitys sujui hienosti ja erityistä tässä oli, että kaikki rohkaistuivat olemaan osa julkista musiikkiesitystä. Jokainen pääsi mukaan omilla taidoilla. Kurssikoe siis meni läpi kaikilta erinomaisin arvosanoin.
sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö lukion maantieteen 3. kurssilla

Lukion maantieteen 3. kurssi käsittelee maapallon uhkia ja riskejä eli hasardeja. Kurssin aiheet ovat moninaiset, sillä tarkasteltavana ovat luonnon (esim. maanjäristykset), ympäristön (esim. ilmastonmuutos) ja ihmiskunnan (esim. pakolaisuus) hasardit.

Muuramen lukiossa kurssi toteutettiin niin, että yhdellä opetuskerralla  selvitettiin yhtä ilmiötä ja opetuskerran runko noudatteli pääosin seuraavaa rakennetta:
A. Opiskelija esitteli jonkin käsiteltävään hasardiin liittyvän tapahtuman (case). Esittelyssä hän käytti apuna power point -esitystä  (mm. Keynote) ja YouTuben videoita.
B. Asiaa syvennettiin opetuskeskustelulla.
C. Jokainen opiskelija valitsi kurssin alussa jonkin ison valtion (esim. Intia, Australia, USA, Kiina) ja oppitunnin lopulla hän tutki opetuskerran hasardin ilmenemistä omalla alueellaan. Tässä vaiheessa tiedonhakua tehtiin iPadien avulla. Saadut tiedot kirjattiin kurssin alussa laadittuun taulukkoon. Osa teki taulukon käsin, osa Numbers- appilla tai muulla sähköisellä välineellä

Tässä esimerkki (tekijänä Peppiina Räisänen):
                                                                               https://www.dropbox.com/s/z0wt2bfnahysifb/GE3%20Hasarditaulukko.pptx

D. Kurssin suorittamiseen kuului lisäksi A4 -kokoisen sivun/arkin tekeminen kahdesta aiheesta. Näiden tekemiseen varattiin kouluaikaa kaksi kaksoistuntia ja joidenkin kaksoistuntien loppupuoli. Tarkoituksena oli, että opiskelija itse valitsisi menetelmän, rajaisi aiheen ja näkökulman. Tärkeämpää kuin suuri määrä tietoa oli hyvä tiivistäminen, oman näköisyys ja itselle vieraan työkalun käyttäminen. Vahva suositus oli käyttää apuna jotakin iPadin tarjoamaa esitystyökalua. 
 
Vaihtoehtoina oli neljä teemaa:
       - Jokin ilmaston muutoksen ilmiö
       - Jonkin alueen tulvat
       - Seismisyyteen ja vulkanismiin liittyvät ilmiöt
       - Kaivostoimintaan liittyvät riskit jonkin esimerkin kautta.

Töiden palauttamista varten luotiin Google driveen kurssikansiot jokaiselle opiskelijalle ja sitä varten, ne opiskelijat, joilla ei ennestään ollut, loivat itselleen g-mail-osoitteet. Koska iPadit olivat välillä muidenkin opiskelijoiden käytössä, osa opiskelijoista latasi käyttöönsä dropboxin töiden väliaikaista säilytystä varten.

Koska menetelmä oli vapaasti valittavissa, kurssilla esiityi seuraavien tapojen käyttöä:
       - Työ tehtiin suoraan Google driveen
       - Työ tehtiin jonkin appin avulla. Käyttöön valikoituivat Explain everything, Paces, Popplet ja Strip Designer.
Näistä kaksi jälkimmäistä appia olivat mielestäni tähän tehtävään sopivimmat.

Tässä esimerkkinä kaksi ilmastonmuutokseen liittyvää tuotosta. Kolmen kuvan sarjan on tehnyt Ville-Matias Lammi ja alemman kuvan Ville Sihvonen. Molemmat on tehty Strip Designer -appilla. 
                                                                                        

Kehitettävää:
- Töiden arviointiperusteet kannattaa tehdä hyvin selväksi, että tunnollisimmat uskaltavat tarttua uuteen välineeseen ja innokkaimmat etsivät tietoa tarpeeksi monipuolisesti.
- Ennen työtuntia voisi antaa kotiläksyksi rajata aiheen ja etsiä käytettävät lähteet, sillä työtunnilla kului nyt turhan paljon aikaa muuhun kuin varsinaiseen tekemiseen.
- Voisi tarkemmin rajata käytettävät välineet, jotta työ ohjautusi oikeaan suuntaan. Kuitenkin valinnan varaa kannattaisi olla.
- Olisi hyvä etukäteen tarkasti suunnitella töiden palautustapa, sillä nyt jotkut välineet eivät "keskustelleet" suoraan Google driven kanssa.

Hyvää:
- Tunnolliset ja hyvät opiskelijat joutuivat pois mukavuusalueeltaan, joka oppimisen kannalta on tärkeää.
- Heikommille tarjoutui mahdollisuus osoittaa osaamistaan muilla kuin perinteisillä menetelmillä.
- Posterien, sarjakuvien ja miellekarttojen arviointi on paljon vähemmän työllistävää kuin esimerkiksi perinteisten esseiden.
- Posteri, sarjakuva ja miellekartta esitystapana pakottavat opiskelijan etsimään aiheesta juuri sen kaikkein olennaisimman tiedon.
Niinpä uskallan suositella näitä menetelmiä muillekin.                                                                 lauantai 13. huhtikuuta 2013

Mobiluck blogi eKirjana

Käyttämällä www.bloxp.com sivua tein helposti Mobiluckin blogista eKirjan. Sitten julkaiset sen ePubina ja avaus/jako iBooksissa tai Dropboxissa. Mobiluck eKirja valmiina täällä :

https://www.dropbox.com/s/l58u141w2gzt2fj/mobiluck-mobiiliopetusteknol-1365857965.epub

T.Aki Puustinen Muuramen lukiokeskiviikko 10. huhtikuuta 2013

10 ilmaista sovellusta Windows 8 tabletille

Uuden laitteen mukana tulee joukko enemmän tai vähemmän hyödyllisiä sovelluksia. Osa niistä laitetoimittajan omia ilmaisia pikkusovelluksia, osa kaupallisia joko kokeiluversioita, joissa on rajoittuneita toimintoja, tai lyhyen aikaan voimassa olevia lisenssejä. Nämä ovat aina laitteista riippuvia ja myös laitetoimittajasta.

Tablettilaitteissa oman rajoitteensa asettaa laitteen kiintolevyn pienuus sekä näppäimistön ja näytön koko. Sovelluksia voi hakea myös Windows kaupasta, mutta sieltä löytyi itselleni todella vähän käyttökelpoisia ilmaisia sovelluksia. Uskon, etttä aikaa myöten myös Windows kaupan tarjonta tulee laajentumaan.

Omissa koneissani suosin aina ilmaisia sovelluksia. Käyttämäni ilmaissovellukset ovat joko avoimen lähdekoodin sovelluksia, eli joukko asian harrastajia koodaa sovellusta ja jakavat sitä eteenpäin. Palkkionsa he saavat nettisivuilleen myydyistä mainoksista, sovelluksiin upotetuista mainoksista tai kiitollisilta käyttäjiltä, jotka lahjoitusten avulla tukevat toimintaa. Tai sitten ne ovat yhteisöjen jakamia sovelluksia tai kaupallisten firmojen maksullisia sovelluksia, joiden rajoitettu versio on ilmainen.

Omalle tablettilaitteelleni asensin alla luetellut sovellukset. Aina kun saan koneen huollettavaksi, niin yleensä laitan samat sovellukset myös niihin. Nämä kaikki ovat käytännössä kokeiltuja ja hyviksi havaittuja. Sovellukset voidaan asentaa myös melkein mihin tahansa Windows laitteeseen.


(1) Avast! Antivirus


Ennen kuin mitään Windows laitetta otetaan käyttöön, niin virusturva laitetaan kuntoon! Laitteen  mukana yleensä tulee jonkinlainen kaupallinen virusturva esimerkiksi 3 kk:n ajaksi. Tämän jälkeen on ostettava lisäaikaa virusturvalle. Avast! Antivirus on ilmainen, vaatii rekisteröitymisen ja on voimassa aina 365 päivänn ajan. Tämän jälkeen uudelleen aktivoidaan rekisteröityminen ja virusturva jatkuu  taas vuoden ajan. Ohjelmasta on olemassa myös  kaupallinen versio, mutta tämä ilmaisversio Windowsin oman palomuurin kanssa on aivan riittävä. Kahta virusturvaohjelmaa on turha käyttää, eli jos otat tämän käyttöön, niin poista ensin muut. Ohjelma löytyy osoitteesta www.avast.com

(2) Apache OpenOffice


Koneella pitää myös töitä tehdä. Microsoftin uusin toimistopaketti on hieno ja moderni sovellus, mutta ainakin minulle turhan kallis. Jos joku muu kuin itse maksaa toimistosovelluksista, niin ilman muuta Microsoftin Office paketti kannattaa laittaa koneelle.

Saman työn tekee myös ilmainen OpenOffice. Paketti sisältää kaikki mahdolliset sovellukset, mitä normaalikäyttäjä tarvitsee. Käyttöliittymä on vanhahtavan näköinen, mutta tutun oloinen ja käytännöllinen. Katso www.openoffice.org/fi/


(3) Mozilla Firefox


Windowsin oma selain on ihan hyvä ja riittävä suurimmalle osalle käyttäjistä. Itse suosin Mozilla Firefoxia kahdestakin syystä: se on helposti muokattavissa mieleisekseen ja toisekseen siihen on helppo asettaa mainossuodattimia (addons.mozilla.org/fi/firefox/addon/adblock-plus/ ja wiltteri.net/). Suodattimien kanssa Firefoxin kanssa selaaminen on nopeampaa ja miellyttävämpää kuin muilla. Muistakaa asentaa myös Flashplayer get.adobe.com/flashplayer/. Tulilinnun saat osoitteesta www.mozilla.org/fi/firefox/fx/

(4) CCleaner


Tämä pitää olla jokaisen koneessa! Aina säännöllisesti koneen kiintolevy ja rekisteri on puhdistettava kaikesta ylimääräisestä töhnästä. Yleensä kun minulle tuodaan kone huollettavaksi sen hitauden takia, niin ensiksi asennan tämän ohjelman ja muutaman kerran  suoritan puhdistamisen. Tällä ohjelmalla se kone nuorennetaan jopa usealla vuodella. Ohjelman avulla voidaan poistaa myös tarpeettomia sovelluksia ja lisäksi voidaan hallita koneen käynnistyksen yhteydessä ladattavia sovelluksia.   www.piriform.com/ccleaner(5) Classic Shell


Ensimmäinen järkytys Windows 8:ssa oli se, että minne on hävinnyt tuttu ja turvallinen käynnistä-palkki vasemmasta alalaidasta. Tällä pikku apuohjelmalla sen saa taas näkymään. Tällä voi hallita myös windowsin käynnistystä, eli tämän avulla kone käynnistyy suoraan työpöytä-näkymään käymättä välillä Metrossa. www.classicshell.net/(6) VLC Media Player


Tämä on todellinen helmi kaikkien ohjelmien joukossa. Helppokäyttöinen mediasoitin, joka tukee lähes kaikkia koodekkeja ja toistaa myös leffojen tekstit. www.videolan.org/vlc/

(7)  7-Zip


Verkossa tavaraa jaetaan yleensä pakattuna: zipattuna, rar-tiedostona tai jotakin muuta pakkausmetodia käyttäen. Ne melkein kaikki aukeavat 7-Zip ohjelmalla. 7-Zip on yksinkertaisen karu muodoltaa, mutta pomminvarma toiminnaltaan. Kuuluu jokaisen koneen "pakko-ohjelmistoon". www.7-zip.org/

(8) Sumatra PDF


Jokaisessa koneessa on oltava pdf tiedostojen lukuohjelma. Adoben Acrobat Reader on turhan raskas väline perus pdf:ien lukemiseen. Pieni ja sympaattinen Sumatra pdf tekee melkein saman. blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html

(9) DropBox


Mitä olikaan elämä ennen pilvipalveluja? Windowsin mukana tulee omansa, mutta en ole löytänyt DropBoxin voittanutta, vaikka kymmenkuntaa kilpailijaa olen kokeillut. www.dropbox.com/

(10) Spotify


Tämä löytyy Windows kaupasta, ei muuta kuin Metrolla Windows kauppaan. Kannattaa asentaa. Elämässä pitää olla myös rokkenrollia!!ENA 8 journal


 Ohjeistin oppilaat kirjoittamaan päiväkirjamaisesti joka tunnin jälkeen blogia blogspot.com –osoitteeseen (nykyinen blogger). Aiemmin kyseinen jatkuva reflektointi tehtiin paperille ja jokainen palautti sen kurssin lopussa. Nyt kun se tehtiin nettiin, pystyin seuraamaan oppilaiden etenemistä ja kommentoimaan aina ehtiessäni. Täten tuotoksien taso pääsääntöisesti parani aiempiin vuosiin verrattuna. Lopuksi luin vielä kaikki kirjoitukset uudelleen ja arvioin tuotosta sekä tehtävän noudattamista ja annoin arvosanan (peräti 40% kurssiarvosanasta tuli tästä osuudesta sillä suullisen kokeen lisäksi kurssiin ei kuulunut kuin pieni fraasiverbikoe). Suurin osa oppilaista piti työtavasta ja itsekin koin sen hyödylliseksi –toki huomattavasti enemmän meni itseltäni siihen aikaa kuin aiemmin, koska innostuin aika paljon kommentoimaan ja ohjaamaan heitä… Toisaalta sehän on opettajan tehtäväkin J

ENA5 Edmodo ja Quick Office


Jokainen oppilas sai koko jaksoksi iPadin käyttöönsä. Sovimme aluksi opiskelualustaksi Edmodon (www.edmodo.com) . Keräsin oppilaiden sähköpostiosoitteet ja kutsuin heidät mukaan. Se ei kuitenkaan osoittautunut interaktiiviseksi alustaksi vaan toimi pikemminkin kurssin aluksi yrityksenä viestiä oppilaille ja saada heidät innostumaan käyttämään alustaa aktiivisemmin. Ainakin oli yritetty!

Suurempi ja onnistuneempi kokeilu oli kurssiin kuuluvan kirjaraportin tekeminen koepäivänä iPadeilla Quick Office-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Oppilaat, jotka siinä onnistuivat, lähettivät tuotoksensa minulle sähköpostiin. Kaikilta tämä ei onnistunut, mutta se ei ollut vaarallista, sillä kurssin lopuksi luin heidän tuotoksensa siinä tapauksessa suoraan iPadeiltä, koska ne kerättiin pois. Olimme sopineet, että kommentoin yleisesti pitkän kirjaraportin kieliasua ja sisältöä enkä korjaa sitä kohta kohdalta oikeakielisyyden suhteen. Näin ollen ei ollut tarpeen tulostaa kirjaraportteja. Ne olivatkin hyvin pitkälti erittäin onnistuneita ainakin sikäli, että tuntui, että monet ns. ylittivät itsensä!