maanantai 27. toukokuuta 2013

Tabletit historian opetuksessa - opetuskokeilu Voionmaan lukiossa

Toteutin Voionmaan lukiolla historian aineopintojen seminaarityönä (kandidaatintutkielmaa vastaava tutkimus) opetuskokeilun. Kokeilussa hyödynnettiin tabletteja lukion historian 4. kurssilla, Suomen historian käännekohtia. Oppitunnilla opiskelijat tutustuivat Kansallisarkiston ja Digitaaliarkiston digitoituihin aineistoihin tabletin avulla. Aineistoja olivat kenraalikuvernöörinkanslian aktiluettelot vuodelta 1908 ja aikakausilehti Vaali-Jussi: jokaisen kunnon kansalaisen luotettava vaaliopastaja. Kokeilu havainnoitiin ja opiskelijoilta kerättiin palaute kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 28 opiskelijaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat tablettien käytön ja mitä mieltä he ovat tablettien käytöstä historian opetuksessa ylipäätänsä.

Kokeilun keskeisimpiä havaintoja oli, että työskentely tablettien avulla saatiin käyntiin nopeasti, eivätkä opiskelijat tarvinneet paljoa apua laitteiden käytössä. Suurimmat ongelmat liittyivät digitoitujen arkistojen huonoon käytettävyyteen ja verkkosivujen toimimattomuuteen. Työrauha luokassa säilyi, mutta osalla opiskelijoista oli vaikeuksia keskittyä itse tehtävään.

Opiskelijoiden enemmistön mielestä työskentely tabletin avulla oli helppoa. Usein ajatellaan, että kirjoittaminen ja muistiinpanojen laatiminen on tabletin virtuaalinäppäimistöllä hankalaa. Osa opiskelijoista totesi, että muistiinpanojen laatiminen oli helpompaa kuin kynällä ja paperilla, koska tekstiä pystyy muokkaamaan. Suurin ongelma muistiinpanojen laatimisessa oli, että opiskelijat joutuivat hyppimään edestakaisin verkkoselaimen ja muistiinpanosovelluksen välillä. Opiskelijoille olisi hyvä neuvoa, että hipaisemalla neljällä sormella sivulla, tabletilla voidaan siirtyä nopeasti eri sovellusten välillä.

Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista kynä ja paperi, tabletti ja kannettava tietokone, mitä he käyttäisivät mieluiten muistiinpanojen tekemiseen historian tunneilla. Kyselyyn vastanneista noin puolet (n=13) käyttäisi edelleen kynää ja paperia. Yksitoista vastaajaa käyttäisi mieluiten tablettia ja ehkä hieman yllättäen ainoastaan kolme opiskelijaa käyttäisi ainoastaan kannettavaa tietokonetta. Mikäli lukio tarjoaisi opiskelijalle tabletin opintojen ajaksi, selvä enemmistö (n=20) käyttäisi sitä myös historian opiskelussa.

Kokeilusta nousi minulle mielenkiintoisia ajatuksia. Eräs opiskelija kysyi minulta, pitääkö tehtävän kysymykseen pohtia itse vastaus, koska sitä ei löydy suoraan aineistosta. Omista lukioajoistani muistan, että koekysymykset liittyivät aina pääsääntöisesti historiallisen tiedon muistamiseen, tulkitsemiseen ja soveltamiseen. Millaisia mahdollisuuksia tablettien tuoma rajaton pääsy erilaisiin aineistoihin tuo? Koetehtävät eivät välttämättä enää liity ainoastaan oppikirjojen ja oppituntimateriaalin muistamiseen ja soveltamiseen, vaan tehtävänä voi olla hankkia, tulkita ja soveltaa aineistoa, jota ei ole alunperin tehty historiantutkimuksen välineeksi. Ja tämä on paljon lähempänä historiantutkijan työtä kuin opettajien ja oppikirjojen laatijoiden valmiiden materiaalien opettelu.

Ari Tuhkala
Mobiluck
Jyväskylän yliopistolauantai 25. toukokuuta 2013

Padit äikän apuna

Puhe-esitysten tallentaminen on iPadilla niin yksinkertaista, että sitä tulee harrastetuksi ratkaisevasti enemmän kuin ennen (...videoiden aikaan: muistikortti täysi, akku loppu, pistorasia liian kaukana, jatkojohto hukassa...). Opiskelijat voivat helposti katsoa oman esityksensä tai esimerkiksi ryhmäkeskustelunsa myöhemmin padin näytöltä - niin kuin itsekin vaikkapa palautetta myöhemmin kirjoittaessani. Kamalaahan se aluksi on itseään joutua katsomaan, mutta todella hyödyllistä; sen opiskelijatkin myöntävät muutaman ensikauhistuksen jälkeen.
Kovin kaukaa iPad ei tallenna ääntä, joten kuvausta ei voi tehdä luokan periltä, vaan vehje on laitettava varsin lähelle esiintyjää. Mikrofonia en ole vielä kokeillut.
StripDesignia kokeiltiin, kun muunnettiin novelli sarjakuvaksi. Opiskelijat saivat valita joko iPadin tai kynän ja paperin. Muutama työpari valitsi iPadin. Tällä kertaa tehtävään ei ollut varattu kovin paljon aikaa, joten taitavat kynäilijät saivat lyhyessä ajassa enemmän valmista. StripDesigniin tutustumiseen meni sen verran aikaa, että lopputulos oli ennemminkin kokeilu - mutta sellaisena hyödyllinen. Sellaisetkin opiskelijat, jotka eivät tavallisesti innostu piirtelystä, voivat saada tällä välineellä kipinää sarjakuvan tekemiseen.

Sähköinen lumipallo

Kevyt tapa kokeilla eri muistiinpanotapoja iPadilla on lykätä padit käteen, kun käytetään tiedon kokoamiseen lumipallomenetelmää: kokosimme hyvään puhe-esitykseen liittyviä asioita eri näkökulmista pienissä ryhmissä. Paperien sijaan pöydissä kiersivät iPadit. Yhdessä oli auki Quickofficen tekstinkirjoitussovellus, yhdellä tehtiin ajatuskarttaa PopLetilla ja joissakin oli käytössä padin "oma" muistiinpanoappsi. Asiat tulivat kootuksi siinä missä papereillekin, mutta roolit ryhmissä näyttivät muotoutuvan erilaisiksi kuin tavallisesti: kirjuriksi ei asettunutkaan "tyttö, jolla on hyvä käsiala", ja asiantuntijoina pääsivät esille myös ne, jotka neuvoivat käytettyjen ohjelmien yksityiskohdissa. Ryhmä toimi kaiken kaikkiaan aktiivisemmin.


keskiviikko 15. toukokuuta 2013

Opiskelijan terveiset

Elimäen lukion abiturientti Pilvi Rajala välitti videoterveiset Turun "Virtaa lukio-opetukseen" -seminaariin 15.5.2013.Virtaa lukio-opetukseen

Windows- (Acer), iOS-  (iPad) ja
Android-tabletit (Samsung)sekä
MacBook Air keittiön pöydällä ja
kuva on otettu älypuhelimella (iPhonella)
TOP-keskus on Turun kaupungin sivistystoimialan yksikkö, jonka päätehtäviä ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus em. aihealueella sekä opetuksen verkkopalvelujen hallinnointi.

TOP-keskus järjesti 15.5.2013 kaikille Turun lukioiden opettajille "Virtaa lukio-opetukseen" -seminaarin, johon osallistui myös naapurikuntien lukioiden opettajia ja rehtoreita. Osanottajia oli noin 250.

Seminaarin puhujina olivat mm. YTL:n pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä, ylitarkastaja Kimmo Koskinen Opetushallituksesta, tietokirjailija Petteri Järvinen,  jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen, Miikka Salavuo ja Oskari Lehtonen Tablet-koulusta, Jouko Jokinen Peda.net- ja E-Oppi-hankkeista ja useita opettajia Turun lukiosta ja tutkijoita Turun yliopistosta sekä liikeyritysten että järjestöjen edustajia.

Itse pidin esityksen aiheesta Mobiluck - kokemuksia mobiililaitteista lukiossa.
Scoop.it-sivustoni

maanantai 13. toukokuuta 2013

Popplet hyvistä appseista
Osallistuin viime viikolla Ari Tuhkalan (Jyväskylän yliopisto) pitämään Skype-haastatteluun Mobiluckista. Tein sitä varten Popplet-kuvan appseista, jotka olin havainnut hyviksi. Ehdin jakaa kuvan jo iPad opetuksessa -ryhmässä, mutta tässä vielä minipostaus aiheesta. Linkit kyseisiin appseihin löytyvät Pearltreesistä:

My iPad pearls


P.S. Poppletin ohella myös Pearltrees soveltuu miellekarttojen tekemiseen. Siinä on jopa mahdollisuus yhteistyöhön ("team").

perjantai 10. toukokuuta 2013


The flipped classroom –kokeilu. RUA 3 ja aiheena s-passiivi. Tein PowerPoint-diat ja Explain Everything-sovelluksen avulla nauhoitin puhetta ja hieman animaatiota. Aikaa kului ensikertalaiselta, mutta toisaalta kaikki oli helppoa, kun sain tarvittaessa apua (itse puhuminen iPadille tuntui kyllä etenkin aluksi kovin teennäiseltä ja jännittikin toisin kuin oppilaille puhuminen...) Tulihan sinne hieman mokiakin, mutta ne eivät sinänsä haitanneet kuin itseäni, sillä oppilaspalaute oli pelkästään myönteistä. Uutuudenviehätys ja se, että jokainen sai omassa rauhassa kuunnella selostuksen vaikka kuinka monesti oli kaikista hyvä asia. Kukaan ei kuitenkaan haluaisi, että kielioppi opetettaisiin jatkuvasti näin, mutta toki olivat avoimia sille, että ainakin joskus J Tämähän mahdollisti perusidean eli aikaa säästyi tehtävien tekemiselle tunnilla enemmän ja pystyin neuvomaan jokaista henkilökohtaisesti kauemmin kuin normaalisti (ryhmä on tosin pieni eli vain 13 oppilasta).
Ohessa YouTube –linkki, josta noin 10 minuutin opetusvideon voi käydä kuuntelemassa (huomioikaa, että kerran puhe alkaa uudestaan, kun luulin, että nauhoitan päälle ja diajärjestys ei muuttunutkaan kuten luulin eli loppukiitosten ja ohjeiden jälkeen tuleekin vielä yksi osio).

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kokeilu ja aion kokeilla ensi vuonna samaa englannissakin mahdollisesti useammalla kurssilla.

http://youtu.be/nNZuCGZJ3N8

perjantai 3. toukokuuta 2013

iPadit Mu 04 -kurssilla

Kokeilimme Garage bandia piisin äänittämisessä Mu04 -kurssilla. Ideana oli, että jokainen opiskelija tekee itse yhden piisin Garage bandilla. Valitsin äänitettäväksi piisiksi suhteellisen helpon ja kaikille tutun Tuiki tuiki tähtösen. Käytin apunani Petri Kankaan tekemää demoa siitä kuinka hän on oppilaidensa kanssa käyttänyt Garage bandia. Petrin video löytyy osoitteesta

https://www.youtube.com/watch?v=k3wKhbyF4go

Muutama opiskelija halusi vielä padin lainaksi viikonlopun ajaksi, jotta saivat kokeilla lisää piisien tekemistä. Onnistunut kokeilu sanoisin.

Tällaisia tuotoksia: 


torstai 2. toukokuuta 2013

ENA7 - Sustainable Development

Vedän englannin kurssia 7 iPadeilla. Tänä keväänä takana on jo yksi läpi vedetty kurssi, joka tuotti paljon hyvää ja uutta. Työskentelyalustana toimivat Google Drive ja Blogger. Drivea on padeilla yllättävänkin helppo käyttää, koska opiskelijoilla menee käytännössä kurssin ensimmäinen tunti oppia käyttämään sitä. Muutamat ovat tehneet kurssin pääasiassa älypuhelimillaan, mikä sivusta seurattuna näytti melko vaivattomalta.

Ongelmaksi näytti muodostuvan kurssin saattaminen loppuun. Koska kaikki materiaali oli verkossa eikä kirjaa tai muuta kouriintuntuvaa materiaalia käytetty, tarvittavien tehtävien tekeminen jäi monelta suorittamatta tai on vielä ns. vaiheessa.

Hyviäkin puolia toki löytyi. Blogi-keskustelu pohjautui opiskelijoiden itsensä valitsemiin aiheisiin (aivan kuten tämäkin blogi) kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelijat voivat kommentoida muiden tekstejä tai aloittaa itse uuden aiheen. Ohessa on kuva erään opiskelijan blogi-tekstistä ja kuten siitä voi nähdä, heidän tuottama tekstimäärä on aivan toista luokkaa kuin normaaleissa kurssiaineissa tai YO-kokeessa vaadittavassa kirjoitelmassa. En voi sanoa varmasti, mutta jos heidän olisi pitänyt tehdä blogi käsin kynällä kirjoittaen, en usko että tekstiä olisi tuotettu puoliksikaan yhtä paljon kuin nyt, laadusta puhumattakaan.

Pienenä teaserina näin lopuksi on sanottava, että meneillään olevalla kurssilla on valmistumassa suorastaan herkullisia projekteja, joista kirjoittelen piakkoin.