sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö lukion maantieteen 3. kurssilla

Lukion maantieteen 3. kurssi käsittelee maapallon uhkia ja riskejä eli hasardeja. Kurssin aiheet ovat moninaiset, sillä tarkasteltavana ovat luonnon (esim. maanjäristykset), ympäristön (esim. ilmastonmuutos) ja ihmiskunnan (esim. pakolaisuus) hasardit.

Muuramen lukiossa kurssi toteutettiin niin, että yhdellä opetuskerralla  selvitettiin yhtä ilmiötä ja opetuskerran runko noudatteli pääosin seuraavaa rakennetta:
A. Opiskelija esitteli jonkin käsiteltävään hasardiin liittyvän tapahtuman (case). Esittelyssä hän käytti apuna power point -esitystä  (mm. Keynote) ja YouTuben videoita.
B. Asiaa syvennettiin opetuskeskustelulla.
C. Jokainen opiskelija valitsi kurssin alussa jonkin ison valtion (esim. Intia, Australia, USA, Kiina) ja oppitunnin lopulla hän tutki opetuskerran hasardin ilmenemistä omalla alueellaan. Tässä vaiheessa tiedonhakua tehtiin iPadien avulla. Saadut tiedot kirjattiin kurssin alussa laadittuun taulukkoon. Osa teki taulukon käsin, osa Numbers- appilla tai muulla sähköisellä välineellä

Tässä esimerkki (tekijänä Peppiina Räisänen):
                                                                               https://www.dropbox.com/s/z0wt2bfnahysifb/GE3%20Hasarditaulukko.pptx

D. Kurssin suorittamiseen kuului lisäksi A4 -kokoisen sivun/arkin tekeminen kahdesta aiheesta. Näiden tekemiseen varattiin kouluaikaa kaksi kaksoistuntia ja joidenkin kaksoistuntien loppupuoli. Tarkoituksena oli, että opiskelija itse valitsisi menetelmän, rajaisi aiheen ja näkökulman. Tärkeämpää kuin suuri määrä tietoa oli hyvä tiivistäminen, oman näköisyys ja itselle vieraan työkalun käyttäminen. Vahva suositus oli käyttää apuna jotakin iPadin tarjoamaa esitystyökalua. 
 
Vaihtoehtoina oli neljä teemaa:
       - Jokin ilmaston muutoksen ilmiö
       - Jonkin alueen tulvat
       - Seismisyyteen ja vulkanismiin liittyvät ilmiöt
       - Kaivostoimintaan liittyvät riskit jonkin esimerkin kautta.

Töiden palauttamista varten luotiin Google driveen kurssikansiot jokaiselle opiskelijalle ja sitä varten, ne opiskelijat, joilla ei ennestään ollut, loivat itselleen g-mail-osoitteet. Koska iPadit olivat välillä muidenkin opiskelijoiden käytössä, osa opiskelijoista latasi käyttöönsä dropboxin töiden väliaikaista säilytystä varten.

Koska menetelmä oli vapaasti valittavissa, kurssilla esiityi seuraavien tapojen käyttöä:
       - Työ tehtiin suoraan Google driveen
       - Työ tehtiin jonkin appin avulla. Käyttöön valikoituivat Explain everything, Paces, Popplet ja Strip Designer.
Näistä kaksi jälkimmäistä appia olivat mielestäni tähän tehtävään sopivimmat.

Tässä esimerkkinä kaksi ilmastonmuutokseen liittyvää tuotosta. Kolmen kuvan sarjan on tehnyt Ville-Matias Lammi ja alemman kuvan Ville Sihvonen. Molemmat on tehty Strip Designer -appilla. 
                                                                                        

Kehitettävää:
- Töiden arviointiperusteet kannattaa tehdä hyvin selväksi, että tunnollisimmat uskaltavat tarttua uuteen välineeseen ja innokkaimmat etsivät tietoa tarpeeksi monipuolisesti.
- Ennen työtuntia voisi antaa kotiläksyksi rajata aiheen ja etsiä käytettävät lähteet, sillä työtunnilla kului nyt turhan paljon aikaa muuhun kuin varsinaiseen tekemiseen.
- Voisi tarkemmin rajata käytettävät välineet, jotta työ ohjautusi oikeaan suuntaan. Kuitenkin valinnan varaa kannattaisi olla.
- Olisi hyvä etukäteen tarkasti suunnitella töiden palautustapa, sillä nyt jotkut välineet eivät "keskustelleet" suoraan Google driven kanssa.

Hyvää:
- Tunnolliset ja hyvät opiskelijat joutuivat pois mukavuusalueeltaan, joka oppimisen kannalta on tärkeää.
- Heikommille tarjoutui mahdollisuus osoittaa osaamistaan muilla kuin perinteisillä menetelmillä.
- Posterien, sarjakuvien ja miellekarttojen arviointi on paljon vähemmän työllistävää kuin esimerkiksi perinteisten esseiden.
- Posteri, sarjakuva ja miellekartta esitystapana pakottavat opiskelijan etsimään aiheesta juuri sen kaikkein olennaisimman tiedon.
Niinpä uskallan suositella näitä menetelmiä muillekin.                                                                 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti