maanantai 10. helmikuuta 2014

Tabletit opetuksessa - Opettajien kokemuksia Mobiluck-hankkeesta

Pro gradu -tutkielma ”Tabletit opetuksessa - Opettajien kokemuksia Mobiluck-hankkeesta” on julkaistu. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahtatoista opettajaa Mobiluck- hankkeen lukioista. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten tabletteja on hyödynnetty opetuksessa ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut. Opettajien kokemuksien perusteella tablettien opetuskäytöstä muodostettiin pedagogisia esimerkkejä. Lisäksi kartoitettiin, miten opettajat käyttivät tablettia henkilökohtaisena välineenä, mitä hyötyä tableteista oli ja millaisia ongelmia tabletin opetuskäytössä on kohdattu.

Opettajat käyttivät tabletteja oppitunneilla havainnollistamisen ja konkretisoinnin välineenä, yhteisölliseen tiedon hakemiseen, tuottamiseen ja jakamiseen, oppimisen audiovisuaalisena välineenä ja sähköisen oppimateriaalin hyödyntämiseen. Opettajan henkilökohtaisessa käytössä tabletti soveltui etenkin ammatillisen tiedon seuraamiseen sekä organisoinnin, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen välineeksi.

Opettajien mukaan tabletin hyviä ominaisuuksia ovat mobiliteetti, nopeus, luotettavuus ja helppokäyttöisyys. Havaittuja myönteisiä vaikutuksia olivat oppilaiden motivaation parantuminen, opettajien asenteen parantuminen teknologiaa kohtaan, teknologian käytön lisääntyminen ja tabletin opetuskäytön ympärille muodostuneet verkostot.

Kohdattuja ongelmia olivat henkilökohtaisten laitteiden puuttuminen, oppilaiden kielteinen asenne teknologiaa kohtaan, riittämättömät teknologian käyttötaidot, oppilaiden keskittymisen häiriintyminen, tabletin huono soveltuminen vaativampien tehtävien suorittamiseen, tarvittavien resurssien puuttuminen, teknologialle kielteiset olosuhteet sekä tekniset häiriöt langattomissa verkoissa.

Suuri kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille.


Terveisin

Ari Tuhkala
Mobiluck
Jyväskylän yliopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti