torstai 20. joulukuuta 2012

Flipped Classroom MAA2 - kurssilla osa 4 - tulokset

Voionmaan lukion matematiikan ja fysiikan opettajan Sirpa Suontaustan ensimmäisen Flipped Classroom MAA2-kurssin loppuanalyysi on valmis postattavaksi. 


Saman kurssin aiemmat postaukset vaiheittain: 


Kokeilin Voionmaan lukion pitkän matematiikan kurssilla MA2 Flipped Classroom –menetelmää.
Kurssin aikana opiskelijat katsoivat kotona ennen oppituntia aiheeseen liittyvän opetusvideon Opetus.tv sivustolta.
Oppitunnilla keskityttiin tehtävien tekemiseen ja opettaja pystyi neuvomaan henkilökohtaisesti apua tarvitsevia.Videon sai katsoa halutessaan myös uudelleen tunnilla koulun iPadillä.  Opiskelijoilla oli käytössään myös tehtävien malliratkaisut koulun nettisivuilla.


Kurssin arvosanojen keskiarvoksi tuli 6,92, mikä ei juurikaan poikennut opiskelijoiden arvosanojen keskiarvosta kurssilla MA1 ( 6,79 ).
Heikompia arvosanoja 4 – 6 tuli hieman vähemmän kuin kurssilla MA1, mutta toisaalta parempien arvosanojen 8 – 10 määrä väheni hieman. Tyypillisin arvosana kurssilla MA1 oli arvosana 6 ja kurssilla MA2 arvosana 7.


OPETTAJAN MIETTEITÄ KURSSISTA:

Positiivista:

Oppitunneilla vallitsi todella rauhallinen ja rento tunnelma. Kaikki opiskelijat jaksoivat keskittyä hyvin tehtävien tekemiseen, koska saivat apua joko opettajalta, toisilta opiskelijoilta tai malliratkaisuista, joita he pystyivät tunnin aikana selaamaan iPadien avulla.
Työrauha pysyi hyvänä, koska kukaan ei turhautunut siihen, ettei pääse tehtävässä eteenpäin.
Tuntien aikana ehtii laskea paljon enemmän tehtäviä kuin aikaisemmin.

Videoita voi katsoa kotona silloin, kun opiskelijalle itselleen parhaiten sopii  ja oma vireystila on sopiva. Videoita tai osaa videosta voi katsoa myös yhä uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.
Opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa ja siirtyä uuteen asiaan vasta, kun hallitsee edellisen asian.
Opettajajohtoisessa opetuksessa on jaksettava kuunnella juuri silloin, kun opettaja selittää, vaikka olisit miten väsynyt.

Oma vastuu opiskelusta kasvaa, opitaan aktiivisesti itse selvittelemään asioita.

Koulussamme on paljon urheilijoita, jotka joutuvat olemaan leireillä, kilpailumatkoilla, harjoituksissa, fysioterapeutilla jne. oppituntien aikana. He pysyvät silti hyvin mukana kurssilla, koska saavat ”opetusta” myös kotona.

Haastavaa

Oma vastuu opiskelusta kasvaa ja opiskeluun pitää panostaa enemmän kuin opettajajohtoisessa menetelmässä. Itsenäinen opiskelu ei välttämättä suju,  jos opiskelijan motivaatio opiskella pitkää matematiikkaa ei ole kohdallaan ja hänen taitonsa ovat heikohkot.
Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelija saattaa vielä pohtia vaihtamista lyhyelle matematiikalle ja saattaa siksi  luovuttaa helpommin, koska ei jaksa panostaa opiskeluun riittävästi.
Tällaiselle opiskelijalle olisi helpompaa istua passiivisena opettajajohtoisilla tunneilla ja hänelle saattaisi sieltä jäädä jopa joitain asioita paremmin mieleenkin.

OPISKELIJOIDEN LOPPUPALAUTE  23 vastaajaa:
 
8 OPISKELIJAA haluaisi palata normaaliin opetukseen ( = 35 % )

Opiskelijoiden perusteluja:

-       kurssi antoi liian paljon itsenäistä työskentelyä
-       videot olivat ihan mukavia, mutta olisin mieluummin tykännyt normaalista opetuksesta
-       tunnilla opetus on parempi kuin videot


15 OPISKELIJAA haluaisi jatkaa flipped classroom –menetelmällä ( = 65 % )

Opiskelijoiden perusteluja:

-       tehtävien tekemiseen sai tunnilla hyvin apua
-       paljon rennompi tapa opiskella
-       videot motivoivat opiskelemaan kotonakin aktiivisemmin
-       videoita pystyi katsomaan tunnilla uudelleen
-       motivoi opiskelemaan asiat tarkemmin ja huolellisemmin, koska vastuu omasta opiskelusta on itsellä
-       luokassa oli helpompi ja rauhallisempi opiskella, koska kaikki eivät huudelleet opettajaa auttamaan vaan laskivat hiljaisesti
-       videoista oppi hyvin, jos jaksoi kuunnella
-       pystyy tekemään enemmän eikä vaivu horrokseen, jos opettaja kertoisi jotain
-       videoista on apua, kun on paljon poissa tunneilta
-       pitää olla omatoiminen muuten jää jälkeen, mutta hyvä kurssi
-       opin paljon enemmän kuin edellisellä kurssilla
-       videoista voi kerrata myös kokeeseen
-       MA2-kurssilla tuli tehtyä tehtäviä paljon enemmän kuin MA1
-       sai mennä omaan tahtiin ja pystyi keskittymään itselle vaikeampiin asioihin paremmin ja kauemmin

 Yhteenvetoa kurssin arvioinnista: 


YHTEENVETOA KURSSIN ARVIOINNISTA

Kurssin MA2 arvosanojen keskiarvoksi tuli 6,92 ja samojen opiskelijoiden arvosanojen keskiarvo kurssilla MA1 oli 6,79.

Tyypillisin arvosana kurssilla MA2 oli 7 ja kurssilla MA1 tyypillisin arvosana oli 6 .

Arvosanan  4 – 6 sai 8 opiskelijaa kurssilla MA2 ja 13 opiskelijaa kurssilla MA1.

Arvosanan  8 – 10 sai 7 opiskelijaa kurssilla MA2 ja 10 opiskelijaa kurssilla MA1.

arvosana
MA1
MA2
4 - 6
13
8
7
2
10
8 - 10
10
7

 Arvosanajakaumat kursseilta MAA1 ja MAA2

 


Opiskelijoiden arvosanan muutos kursseilla MAA1 ja MAA2

Työ Flipped Classroom -kokeilun parissa jatkuu jo uudella MAA2- kurssilla. Kiitokset Sirpalle todella syvällisestä otteesta kurssin dokumentoinnissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti